Methodes en technieken


Hypnotherapie maakt gebruik van verschillende methodes en technieken, ik noem er hier een aantal.

 

Innerlijk kindwerk:
Wanneer je als kind een stukje van jezelf bent kwijtgeraakt, door een traumatische gebeurtenis, is het doel van innerlijk kindwerk dit weer te integreren binnen jou zodat je weer heel wordt. Het is belangrijk te begrijpen waarom het zo gegaan is destijds en alsnog de daarbij behorende gevoelens en emoties te kunnen uiten. Jij als volwassene kan het innerlijk kind erbij helpen bepaalde gevoelens te uiten tegen de ouders, ook als zij niet meer in leven zijn. Zodra je begrijpt wat je gemist hebt kun je dit aan je innerlijk kind en dus aan jezelf geven. Hier komt ook altijd een stukje rouwverwerking bij omdat er altijd rouw is als je beseft dat datgene wat je hebt gemist nooit meer zal krijgen.

 

Regressie:

Regressie is het in beleving teruggaan in de tijd, naar het bewustzijn, de gedachtes, gevoelens en gedrag wat je vroeger had. Regressie wordt bij Hypnotherapie therapeutisch opgewekt met als doel oude, niet verwerkte situaties alsnog te verwerken en vastgezette emoties en overtuigingen los te laten. Door gebeurtenissen en emoties met behulp van regressie te herbeleven (eventueel met technieken om heftige gebeurtenissen van een afstand te bekijken waardoor enerzijds inzicht kan ontstaan en anderzijds je het niet zo heftig hoeft te ervaren) kan inzicht en bevrijding ontstaan. Bij toepassen van regressie wordt het probleem van nu of recentelijk als uitgangspunt genomen. Vanuit het huidige probleem wordt dan een brug geslagen naar het moment waarop het ontwikkelen van een strategie is ontstaan.

 

Werken met delen:

Werken met delen houdt in dat er gewerkt wordt met delen in jezelf die staan voor een bepaalde karaktertrek of eigenschap (of delen die zijn ontstaan om te overleven tijdens een moeilijke periode). Strategieën kunnen worden ontmaskerd en uiteindelijk kan het gedrag worden veranderd. Voorbeelden van delen zijn; angst, kwetsbaarheid, onderdanige, kracht, saboteur, manipulator, rebel, weerstand, boosheid. Ook wordt gewerkt met delen als het kind, de ouder, de volwassene. Ook tegenstellingen binnen jezelf als gevoel en verstand of ziek en gezond kun je als delen benaderen. En conflicterende delen, een deel wat iets wil en een ander deel wat het niet wil. Er wordt gestimuleerd de emotionele lading van een bepaald deel alsnog te uiten. Ook kun je communicatie tussen twee delen laten plaatsvinden wanneer er conflicterende belangen zijn. Het ‘zelf’ kan als toeschouwer van de communicatie tussen de verschillende delen aanwezig zijn en zo ook het gesprek leiden. Het ‘zelf’ is een verbindend deel dat met alle delen contact houdt. Je kunt geassocieerd zijn met één van de delen, dan kun je de eigenschappen, gevoelens en overtuigingen van het speciale deel goed voelen. Het kan ook nodig zijn om het van een afstand te bekijken, om inzicht te krijgen.

Ik-versterkende techniek:

Ik-versterkende techniek wordt gebruikt om eigenwaarde of andere goede gevoelens te versterken. Deze techniek kan gebruikt worden als je te weinig zelfvertrouwen hebt. Ook kan deze techniek ingezet worden wanneer je moeite hebt met vertrouwen of bang bent voor de gevoelens die omhoog kunnen komen in de therapie. Een ik-versterkende techniek is dan een goede start, waarna met meer vertrouwen aan problemen gewerkt kan worden, het vergroot ook het draagvlak. Voorbeelden: gebruiken van kwaliteiten/eigenschappen van de natuur (de kracht van water, goed geaard zijn als een boom, loslaten in de rivier, wolken voorbij laten drijven), dieren (de kracht van een leeuw, licht zijn als een vlinder), eigenschappen van mensen die je bewondert, kijken door de ogen van iemand die van je houdt, teruggaan naar een moment waarin je je sterk en goed voelde en dat weer helemaal oproepen en verankeren, contact maken met dat deel van jou wat alles van je weet (hoger zelf, goddelijk deel, ziel, hoe jij het ook wilt noemen).

Werken met dromen:

Werken met dromen is zowel voor de cliënt als voor de therapeut een belangrijke methode. Je geeft eigenlijk het onbewuste de kans te spreken via de droom. Bij iedere droom gaat het over de dromer zelf. Het is dan ook interessant in de delen van de droom te stappen, waardoor onderzocht kan worden op welke manier deze delen van de droom aspecten van jezelf zijn. Ons onbewuste zorgt in dromen voor verhulde boodschappen, die wij wel of niet kunnen analyseren. Wij verwerken op deze wijze ook veel zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. Hoe meer je je gaat richten op het willen onthouden en onthullen van dromen, hoe meer dat ook zal gebeuren. Een droom verhult veel en als je gaat bestuderen wat mogelijkerwijs verhuld wordt, zul je veel over jezelf te weten komen. De manier waarop je op een dag iets hebt ervaren zal nooit precies hetzelfde ineen droom worden vertaald. Het wordt altijd verpakt. Zijn het hevige emotionele gebeurtenissen, dan worden deze nog meer verpakt, nog meer verhuld. Omdat je kennelijk naar die emotionele dingen niet wilde kijken, zorgt het onbewuste ervoor dat het emotionele stuk niet als werkelijkheid, maar in een andere vorm naar boven komt. De drie therapeutische interventies die bij het werken met dromen gebruikt worden zijn; de droom doordromen. Door een nare droom door te dromen tot het weer rustig wordt, creëer je zelf de oplossing. Een tweede interventie is het dissociëren van de droom, zo kan de betekenis van de droom duidelijk worden, door dissociatie ontstaat immers spontaan inzicht. Dissociëren betekent uit een situatie of een gevoel stappen en als toeschouwer naar de eigen situatie kijken. De derde interventie bestaat uit dromen en deelpersoonlijkheden. Hierbij worden de onderdelen van de droom als deelpersoonlijkheden beleefd. Dit zijn vaak zeer spirituele sessies waarvan het resultaat niet te bedenken was.